SZKOŁA PODSTAWOWA im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach
..Im więcej wiesz, tym więcej pozostaje do poznania i wciąż tego przybywa'.

Archiwum 2010
MIĘDZYNARODOWY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
„PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach
Oddział Przedszkolny klasa 0
Rok Szkolny 2010/2011
 
 
Koordynator: Bernadetta Krzysztof – pedagog szkolny
Opiekun zajęć: Kamila Kędziora – wychowawca klasy 0

REALIZACJA W ODDZIAŁE PRZEDSZKOLNYM W GRUPIE SZEŚCIOLATKÓW MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”
 
ZAŁOŻENIA PROGRAMU
 
W Szkole Podstawowej w Wąsoszach, w grupie dzieci 6 – letnich realizowany jest program „Przyjaciele Zippiego”. Program prowadzony jest przez nauczycieli którzy wcześniej uczestniczyli w szkoleniu, dzięki któremu uzyskali kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć. Są to: pedagog szkolny Bernadetta Krzysztof oraz wychowawca Oddziału Przedszkolnego Kamila Kędziora.
To międzynarodowy program organizacji Partnership for Children , który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.
 
Jedną z ważnych cech programu jest to, że został stworzony jako program uniwersalny, w przeciwieństwie do innych programów, które koncentrują się na pomocy dzieciom doświadczającym konkretnych problemów lub trudności. Ten program może pomóc wszystkim dzieciom poprzez dbałość o ich zdrowie psychiczne.
Jego twórcy wychodzą z założenia ,że zdrowie emocjonalne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne ima istotne znaczenie dla tego, jak dzieci funkcjonują wśród rówieśników i jak radzą sobie z różnymi problemami. Program „Przyjaciele Zippiego” nie daje dzieciom gotowych recept. Zamiast tego zachęca je do wymyślania własnych rozwiązań problemów. W toku wielu zabaw i działań dzieci ćwiczą znajdowanie takich dróg wyjścia , które nie tylko im pomagają, ale również nie krzywdzą innych.
Program opowiada o grupie przyjaciół , a Zippi to patyczak – ulubieniec jednego z chłopców.
 
Program składa się z sześciu części, podzielonych na 24 spotkania i oscyluje wokół zagadnień takich jak :
 
1. Uczucia
2. Komunikacja
3. Nawiązywanie i zrywanie więzi
4. Rozwiązywanie konfliktów
5. Przeżywanie zmiany i straty
6. Dajemy sobie radę
Program został stworzony specjalnie dla dzieci 5 -7 letnich o różnym poziomie umiejętności. Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie. Program zachęca również dzieci do pomagania innym ludziom w ich problemach.
Podstawowe założenie, jakie przyświeca programowi „Przyjaciele Zippiego” , jest bardzo proste – jeśli małe dzieci nauczą się, jak radzić sobie z trudnościami, to w okresie dorastania i dorosłości , powinny lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami.
 
CEL OGÓLNY PROGRAMU :
Promowanie zdrowia psychicznego u małych dzieci.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE :
 
Dziecko :
-rozpoznaje swoje uczucia i wie jak o nich mówić
-słucha uważnie innych
-potrafi poprosić o pomoc
-umie nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
- radzi sobie z samotnością i odrzuceniem
-wie jak mówić przepraszam i godzić się z kolegami
-akceptuje odmienność
-adaptuje się do nowych sytuacji
-radzi sobie ze zmiana i stratą
-wie jak radzić sobie w sytuacji ,gdy jest się krzywdzonym
REALIZACJA PROGRAMU W PRZEDSZKOLU:
 
- Aby przystąpić do programu , pedagog szkolny oraz nauczyciel przedszkola wzięły udział w grudniu 2010 r , w Warsztatach Szkoleniowych organizowanych przez ODN w Koninie. Ukończyły go , otrzymując stosowne zaświadczenie , uprawniające je do prowadzenia tego typu zajęć.
 
- W grudniu 2010r , odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami, na którym zostali oni poinformowani o założeniach , celach i sposobach realizacji programu – rodzice zaakceptowali propozycję koordynatora programu.
 
- Zgodnie z zaleceniem ,w przedszkolu został umieszczony w widocznym miejscu plakat , oraz cenne informacje o realizacji programu przez placówkę .
 
- W sali zorganizowany został ,,Kącik Zippiego” , w którym ,we współpracy z rodzicami , umieszczono terrarium z wykonanym techniką plastyczną patyczakiem, którym dzieci opiekują się w formie dyżurów , tutaj gromadzone są też wszystkie prace powstające na zajęciach (rysunki i inne prace plastyczne, arkusze podsumowania oraz spisywane przez nauczycielki pomysły dzieci na rozwiązywanie trudnych dla nich , omawianych na danych zajęciach sytuacji).
 
- Nauczycielki zaczęły wdrażać kolejne części programu, posiłkując się , zgodnie z zaleceniem, materiałami metodycznymi otrzymanymi po ukończeniu szkolenia ( scenariusze, plakaty, ilustracje ,karty pracy ,aneksy i inne).
EFEKTY WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU:
 
Każde spotkanie zawiera w sobie elementy twórczej , rozwijającej wyobraźnię zabawy. Zachęca dzieci do autorefleksji i uczy je odwagi w autoprezentacji . Dzięki zabawom dramowym kształci w nich umiejętność wchodzenia w rozmaite role i sytuacje .
Dzięki programowi dzieci :
-nabierają stopniowo odwagi, by nie tylko okazywać swoje pozytywne uczucia, ale też bez agresji swoją dezaprobatę, niechęć, przygnębienie, a nawet złość;
- próbują mówić o swoich emocjach - otwierają się nawet te wstydliwe i zamknięte w sobie
Przedszkolaki;
- zaczynają rozumieć, że każdą trudną sytuację można rozwiązać na kilka sposobów i że trzeba szukać najlepszego z nich - takiego, który nie krzywdzi drugiego człowieka
-pewne drobne konflikty rozwiązują samodzielnie;
- śmielej proszą dorosłych o pomoc;
- bardzo szybko uczą się przekładać na życie przykłady z opowiadań;
- w wielu codziennych sytuacjach w przedszkolu odwołują się do reguł przyjętych na zajęciach.
Program Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom, co robić, ani nie mówi: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęca dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad sobą.
I choć czasami przyswojona już w pewien sposób wiedza czasami mija się z praktyką ,dzieci są bardziej empatyczne i mają świadomość , że niektóre zachowania są niewłaściwe.
 
Realizując program „Przyjaciele Zippiego” wierzymy, że właściwie przygotowujemy nasze przedszkolaki do życia . Jesteśmy przekonane , że umiejętności nabyte przez naszych podopiecznych będą wykorzystywane przez nich w ciągu całego życia i pomogą im pokonać problemy i kryzysy w okresie dorastania i w życiu dorosłym.

 
PROTOKÓŁ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO
 
 
W konkursie wzięło udział pięć szkół z gminy Ślesin:
 
1.Szkoła Podstawowa w Holendrach Szyszyńskich
2.Szkoła Podstawowa w Licheniu
3.Zespół Szkolno – Przedszkolny ze Ślesina
4.Szkoła Podstawowa w Ostrowążu
5.Szkoła Podstawowa w Wąsoszach
 
Laureaci konkursu z poszczególnych klas:
(każda klasa miała test dostosowany do wymagań programowych w danej klasie)
 
Klasa IV:
MIEJSCE I: Olga Przybysz - Szkoła Podstawowa Wąsosze,
 
MIEJSCE II: Monika Wiśniewska - Szkoła Podstawowa Licheń Stary,
 
MIEJSCE III: Kornelia Lisiecka - Szkoła Podstawowa Licheń Stary,
 
Klasa V:
 
MIEJSCE I: Jakub Łukaszewski - Szkoła Podstawowa Licheń Stary,
 
MIEJSCE II: Karolina Janiak - Szkoła Podstawowa Wąsosze,
 
MIEJSCE III: Norbert Nawrotek - Zespół Szkolno Przedszkolny w Ślesinie,
 
Klasa VI:
 
MIEJSCE I: Martyna Augustyniak - Szkoła Podstawowa Licheń Stary,
 
MIEJSCE II: Patrycja Szczap - Zespół Szkolno Przedszkolny w Ślesinie,
 
MIEJSCE III: Łukasz Cieślak - Szkoła Podstawowa Wąsosze,
 
MIEJSCE III: Paulina Wróbel - Szkoła Podstawowa Licheń Stary,

 
 


REGULAMIN
Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wąsoszach wspólnie
z nauczycielem języka niemieckiego zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w:
MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE
JĘZYKA NIEMIECKIEGO
I Zasady ogólne
1. Konkurs języka niemieckiego przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej w trzech kategoriach: klasa czwarta, klasa piąta, klasa szósta.
2. Termin przeprowadzenia konkursu to: 19.04.2011 r. godz. 9:00.
3. Szkoła zgłaszająca się do konkursu typuje po dwóch uczniów z każdej klasy.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę nauczycieli języka niemieckiego.
5. Konkurs będzie testem jednokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których jedna będzie poprawna.
6. W dniu konkursu uczestnicy otrzymają karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na uzupełnienie których uczniowie będą mieli 60 minut.

7. Po przeprowadzeniu konkursu sprawdzone zostaną karty odpowiedzi przez kadrę nauczycieli języka niemieckiego. Tego samego dnia zostaną przekazane wyniki i nagrody.

8. Dla najlepszych zostały przewidziane nagrody książkowe oraz dyplomy przyznawane w trzech kategoriach: Kl. IV: miejsce I, II ,III., Kl. V: miejsce I, II, III., Kl. VI: MIEJSCE I, II, III.
9. Uczestnictwo szkoły w konkursie należy zgłosić do 07.04.2011 r. dzwoniąc pod numer 63 2706191 i przekazać dane telefonicznie.
ZAPRASZAMY
 

 

 
5 listopada 2010 roku 11 uczniów klas IV – VI uczestniczyło w Międzynarodowym Konkursie Test Matematyka Plus. W styczniu otrzymaliśmy wyniki. Laureatami tego konkursu są:
Karolina Janiak klasa piąta
Łukasz Cieślak klasa szósta
Michał Wojtczak klasa szósta
Łukasz Cieślak jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego (etap szkolny) i 15 stycznia uczestniczył w etapie rejonowym, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Turku.
Karolina Janiak i Łukasz Cieślak są laureatami Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego (etap szkolny) i będą reprezentować szkołę
22 stycznia 2011 roku na szczeblu rejonowym.
 

 
WIGILIA W SZKOLE
20 grudnia 2010 roku w szkole była Wigilia, w której uczestniczyli uczniowie,
rodzice, pracownicy szkoły i zaproszeni goście. Po obejrzeniu przedstawienia,
wszyscy spotkali się przy jednym wspólnym stole.

 


 

 

 
ŚWIĘTO KWIATÓW, OWOCÓW I WARZYW
26 listopada 2010 roku w naszej szkole odbyło się Święto kwiatów,
owoców i warzyw. Była to uroczystość podsumowująca udział uczniów,
rodziców i pracowników szkoły w programie Szkoła Promująca Zdrowie.
 

 

 

PAŹDZIERNIK 2010
 


Wycieczka klas III - VI do Torunia i Ciechocinka.
 

 Uczniowie klasy I i II odwiedzili Muzeum Okręgowe w Gosławicach.

 

 


Ślubowanie klasy pierwszej.

 


Dzień Edukacji
Uczniowie klasy szóstej Dzień Edukacji uświetnili uroczystym apelem.


 


W roku szkolnym 2010/2011 szkoła została zgłoszona do V edycji Społecznego Programu " Szkoła bez Przemocy "
 

27 września 2010 roku uczniowie klasy piątej i szóstej wzięli udział w spotkaniu z pisarzem Marcinem Pałaszem.
 
 


Dnia 23 września 2010 o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.
1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2010/2011